Limousin-Puur

Limousin-Puur is een merknaam om deze kwaliteit rundvlees te onderscheiden van anoniem rundvlees zoals dat overal wordt aangeboden.

Zoals u uit de merknaam kunt afleiden is het vlees afkomstig van het Limousin runderras.

De Limousins hebben door ruim 100 jaar gerichte selectie, de eigenschappen ontwikkeld van sterke gezondheid, soberheid en goede moedereigenschappen, die dicht bij de natuur staan. Tevens is dit ras in staat om superieur vlees te produceren onder extensieve omstandigheden.

Ook in Nederland zijn de leden van het Limousin Stamboek al meer dan 35 jaar bezig de Limousins

op dezelfde leest te fokken als in Frankrijk. De Limousinfokkers houden de dieren in de natuurlijke kudde.

Dit betekent dat de kalveren bij de moeder opgroeien in de groep.

 

Ze worden op de Limousinbedrijven gehouden op graslanden die veelal extensiever worden beheerd dan in Nederland algemeen gebruikelijk is. De laatste jaren is de begrazing van natuurgebieden in samenwerking met natuurbeheersorganisaties goed op gang gekomen. Zo leveren de Nederlandse Limousins naast de productie van superieur vlees ook een bijdrage aan de instandhouding van natuur en landschap. Het betreft dus een diervriendelijk en milieuvriendelijke productiewijze, die een veilig en lekker stukje rundvlees oplevert.

 

 

Herberg van Es

Hoofdweg 1

9305 TD  Roderesch

 

tel. : (050)  501 26 60

 

herbergvanes.nl

e-mail: herbergvanes@gmail.com

Maandags en dinsdags gesloten

 

Woensdags t/m zaterdag geopend vanaf 11.30 uur

Zondags vanaf 10.00 uur

 

Andere opening alleen op aanvraag.